linky na nové filmy a seriály neodkazují na tuto doménuProhlášení o legálnosti

Administrátoři blogu nezodpovídají za jakékoliv příspěvky uživatelů.
Na této doméně není nahrán žádný soubor, který by porušoval zákony ČR.
Linky na stažení souborů neodkazují na tuto doménu.
Žádný z odkazovaných materiálů, chráněný autorskými právy se nenachází na těchto stránkách, ani na stránce, který k těmto náleží.
Před stažením kteréhokoliv souboru, je uživatel povinen přečíst si příslušný zákon.

Server a web FilmoSer žádným způsobem neshraňuje, nearchivuje, neukládá a nevyužívá jakékoliv informace, poskytnuté prostřednictvím elektronických médií jeho uživateli a není schopen ověřit či posoudit jejich relevantnost. Uživatelé serveru FilmoSer zde publikují anonymně – majitel, autor a provozovatel tohoto serveru nenese žádnou odpovědnost za obsah jiných, než vlastních příspěvků.

Na stránkách serveru filmoser.cz se nacházejí pouze soubory, technicky nezbytné pro provoz stránek. Tyto soubory jsou šířeny pod otevřenou veřejnou licencí (OpenSource), případně jde o soubory, jejichž autorem je provozovatel serveru filmoser.cz a nebo neporušují jakékoliv zákony. Stránky uložené na tomto webu slouží výhradně pro vzdělávací, volnočasové aktivity a koníčky. Pokud se některý příspěvek dostane do rozporu s platnými zákony ČR, je uživatel který toto zjistí, povinen informovat administrátora, který zjedná nápravu.